Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

IN GESPREK OVER DE LEIDRADEN 2.0

De actieteams Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit van Platform CB'23 hebben sinds oktober hard gewerkt aan 2.0 versies van leidraden voor circulair bouwen. Graag nodigen wij jou uit om op donderdag 2 juli online met Platform CB’23 te vieren dat de 2.0 versies zijn afgerond en om in gesprek te gaan over deze werkafspraken. Wat staat er precies in de leidraden? Welke keuzes hebben de actieteams gemaakt om tot Leidraad 2.0 te komen? Hoe kun je de leidraden in je eigen praktijk toepassen?

Het ochtendwebinar bestaat uit 3 onderdelen. Na een feestelijke lancering worden achtereenvolgens de leidraden Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw toegelicht: hoe is de leidraad tot stand gekomen en wat staat er precies in? Je kunt zelf bepalen op welk moment je inlogt voor het webinar. 
Dit webinar wordt jullie aangeboden door Regieraadslid FME.


Presentatie

Gastvrouw Boukje van Reijn (NEN) interviewt de volgende personen over het tweede jaar van Platform CB’23:

- Edwin van der Wel
(Voorzitter Regieraad Platform CB’23),

- Mantijn van Leeuwen
(Voorzitter actieteam Meten van circulariteit) 

- Wouter van Twillert
(Voorzitter actieteam Paspoorten voor de bouw) 

Programma ochtend
09:00 uur: Feestelijke, plenaire aftrap 
09:30 uur: Meten van circulariteit
                 toelichting inhoud Leidraad 2.0
10:15 uur: Paspoorten voor de bouw
                 toelichting inhoud Leidraad 2.0      


13:00 – 16:00 uur:  Verdiepende ZOOM-sessie(s)
(je ontvangt via info@PlatformCB23 inloggegevens afhankelijk van jouw keuze voor sessies)

Je kunt dit webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.